Bài viết về chủ đề "quyền con người"

QUYỀN CON NGƯỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền con người
Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ

Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ

Xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ là hành vi dùng vũ lực hoặc hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội.

Chi tiết >>