Bài viết về chủ đề "Quyền thừa kế tài sản"

QUYỀN THỪA KẾ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Quyền thừa kế tài sản
Là con nuôi có được hưởng thừa kế từ bố mẹ nuôi không?

Là con nuôi có được hưởng thừa kế từ bố mẹ nuôi không?

Tôi xin tư vấn về cấp giấy CNQSD đất như sau: Ông B và bà L kết hôn nhau năm 1976 nhưng không có con cái gì, ông bà được nhà nước công nhận QSD đất ở tại ngôi nhà đang ở gồm đất ở và đất vườn và được cấp sổ đỏ năm 1999

Chi tiết >>