Bài viết về chủ đề "Quyền lợi được hưởng khi chấm dứt HĐLĐ"

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG KHI CHẤM DỨT HĐLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Quyền lợi được hưởng khi chấm dứt HĐLĐ
Tư vấn giải quyết trường hợp công ty thông báo ngừng trả lương

Tư vấn giải quyết trường hợp công ty thông báo ngừng trả lương

Xin chào Tổng Đài tư vấn Pháp luật! Xin tư vấn cho tôi về trường hợp sau: Tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ ngày 4.9.1982 đến nay thuộc Công Ty Nhà Nước MTV chuyển sang CPH từ ngày 31/3/2016 nhưng chưa có quyết định CPH.

Chi tiết >>