Bài viết về chủ đề "quỹ tín dụng nhân dân"

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ tín dụng nhân dân
Quỹ tín dụng xã cho vay nặng lãi và cưỡng chế nhà đất.

Quỹ tín dụng xã cho vay nặng lãi và cưỡng chế nhà đất.

Năm 2013 nhà e có vay của quỹ tín dụng xã 600 triệu để làm ăn thì trong đó co 200 triệu la vay lãi bình thường có chữ kí của bố mẹ em còn 400 triệu là vay lãi ngày với lãi suất 1000vnđ/triệu/ngày không có thế chấp.Hiện nhà em làm ăn thua lỗ quỹ đã kiện nhà em năm 2015 nhà em đã vay mượn để trả đc 200 triệu và khất 400 triệu vay lãi ngày nhưng hiện nay vẫn có người đến cưỡng chế nhà đất .Em phải làm thế nào?

Chi tiết >>

Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chi tiết >>