Bài viết về chủ đề "quỹ tín dụng"

QUỸ TÍN DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ tín dụng
Thắc mắc về quyết định thôi việc và trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Thắc mắc về quyết định thôi việc và trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Tư vấn về trường hợp người lao động làm việc trong quỹ tín dụng nghỉ việc thì có được quỹ tín dụng trả trợ cấp thôi việc không và ai có quyền ký quyết định thôi việc cho người lao động.

Chi tiết >>

Tư vấn về hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Tư vấn về hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Ngoài việc cho các thành viên vay vốn thì QTD còn được phép thực hiện cho vay với các đối tượng khác, hay có khả năng cung cấp các dịch vụ tín dụng không ?

Chi tiết >>

Tư vấn về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Tư vấn về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng

Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng

Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>