Bài viết về chủ đề "quỹ quốc phòng"

QUỸ QUỐC PHÒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ quốc phòng
Quy định về quỹ quốc phòng - an ninh theo Nghị định 03/2016/NĐ-CP?

Quy định về quỹ quốc phòng - an ninh theo Nghị định 03/2016/NĐ-CP?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi xin hỏi luật sư vấn đề như sau: Một hộ gia đình phải đóng các khoản thu của xã, trong đó có khoản thu Quốc phòng-An ninh. Nhưng hộ đó là hộ kinh doanh, xã bắt buộc hộ đó phải nộp thêm một khoản quốc phòng-An ninh nữa trong năm 2016. Vậy luật sư cho tôi biết xã thu phí như thế là đúng hay sai?

Chi tiết >>