Bài viết về chủ đề "quỹ hưu trí"

QUỸ HƯU TRÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ hưu trí
Tham gia BHXH tự nguyện có được tính hưởng chế độ thai sản khi sinh con không?

Tham gia BHXH tự nguyện có được tính hưởng chế độ thai sản khi sinh con không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư,Hiện tại em đã đóng bảo hiểm xa hội ở công ty dc 2 năm nhưng do đang mang thai sức khoẻ yếu nên phải nghỉ dưỡng thai nhưng công ty ko cho phép e nghỉ nhiều và nghỉ thai sản sớm như vậy. Em mới mang thai dc 4 tháng. Vì thế em đã xin nghỉ việc vào tháng 10.

Chi tiết >>