UBND xã có quyền bán đất đấu giá không?
|

UBND xã có quyền bán đất đấu giá không?

Việc khai thác sử dụng đất luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu không chỉ người sử dụng đất, mà nhà nước cũng rất đề cao.Tuy nhiên do chưa am hiểu nhiều về các quy định pháp luật nên người sử dụng đất còn chưa biết mình có quyền và nghĩa vụ gì khi đất về đất đai. Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn quy định trường hợp hỏi thắc mắc UBND cấp xã có quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất đai hay không để quý khách hàng tham khảo.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí