Mua đất nhưng thuộc diện quy hoạch xử lý thế nào?
|

Mua đất nhưng thuộc diện quy hoạch xử lý thế nào?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là quan hệ mua bán giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng với đối tượng là quyền sử dụng đất. Vậy, khi đất nằm trong quy hoạch thì có thể chuyển nhượng được không? Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900.6169