Bài viết về chủ đề "quy định về trổ cửa"

QUY ĐỊNH VỀ TRỔ CỬA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về trổ cửa
Hàng xóm ngăn cản không cho xây nhà có khởi kiện được không?

Hàng xóm ngăn cản không cho xây nhà có khởi kiện được không?

Luật sư tư vấn về vấn đề xây dựng nhà ở nhưng hàng xóm không cho mở cửa sổ , và bắt phải các ranh giới 3m và nhiêu sách khác, nếu như để chiếm đất và vòi tiền thế thì có thể kiện hàng xóm về tội cưỡng đoạt tài sản không?

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Kính gửi luật sư, tôi muốn hỏi về tranh chấp trổ cửa như sau: Tôi là chủ nhà 90/42B hiện nhà chúng tôi đang bị nhà 90/42A thưa kiện về vấn đề tấm đan ở cửa sổ 3.

Chi tiết >>