Bài viết về chủ đề "quy định về tội phạm"

QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về tội phạm
Quy định về hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Quy định về hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội - Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Toà án quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về tội phạm

Quy định pháp luật về tội phạm

Theo quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự Việt Nam thì vấn đề tội phạm và định nghĩa tội phạm được thể hiện cụ thể như sau:

Chi tiết >>