Bài viết về chủ đề "quy định về tội hủy hoại tài sản "

QUY ĐỊNH VỀ TỘI HỦY HOẠI TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về tội hủy hoại tài sản

 • Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

  Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×