Bài viết về chủ đề "quy định về tố tụng hành chính "

QUY ĐỊNH VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về tố tụng hành chính

 • Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12

  Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12 - Quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan..., như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn