Bài viết về chủ đề "quy định về tiền lương"

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về tiền lương
Người lao động ngoài biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Người lao động ngoài biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tư vấn về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động và quyền của người lao động khi quan hệ lao động chấm dứt và việc ký kết hợp đồng làm công việc bảo vệ và vệ sinh theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Chi tiết >>

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy định về tiền lương

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy định về tiền lương

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>