Bài viết về chủ đề "quy định về thuế tài nguyên "

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về thuế tài nguyên

 • Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên

  Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, bao gồm các nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn