Bài viết về chủ đề "quy định về thanh toán qua chuyển khoản"

QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN QUA CHUYỂN KHOẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về thanh toán qua chuyển khoản
Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt - Quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

Chi tiết >>