Bài viết về chủ đề "quy định về tần số vô tuyến điện"

QUY ĐỊNH VỀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về tần số vô tuyến điện
Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

Chi tiết >>