Bài viết về chủ đề "quy định về phụ cấp công vụ"

QUY ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP CÔNG VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về phụ cấp công vụ
Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Chi tiết >>