Bài viết về chủ đề "quy định về phòng chống bệnh truyền nhiễm"

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về phòng chống bệnh truyền nhiễm
Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 - Quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

Chi tiết >>