Bài viết về chủ đề "quy định về phí bảo vệ môi trường"

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về phí bảo vệ môi trường
Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các nội dung khác liên quan, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>