Bài viết về chủ đề "quy định về nuôi trồng thủy sản"

QUY ĐỊNH VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về nuôi trồng thủy sản
Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 - Áp dụng đối với hoạt động thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền, hải đảo, vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết >>