Bài viết về chủ đề "quy định về luật sư"

QUY ĐỊNH VỀ LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về luật sư
Luật Luật sư số 65/2006/QH11

Luật Luật sư số 65/2006/QH11

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 - Quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư,

Chi tiết >>