Bài viết về chủ đề "quy định về kỷ luật "

QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về kỷ luật

 • Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

  Chi tiết