Bài viết về chủ đề "quy định về hoạt động du lịch"

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về hoạt động du lịch
Luật Du lịch số 44/2005/QH11

Luật Du lịch số 44/2005/QH11

Luật Du lịch số 44/2005/QH11 - Quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

Chi tiết >>