Bài viết về chủ đề "quy định về hoạt động cư trú"

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CƯ TRÚ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về hoạt động cư trú
Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh  theo quy định của Luật THA hình sự

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật THA hình sự

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Chi tiết >>

Luật Cư trú số 81/2006/QH 11

Luật Cư trú số 81/2006/QH 11

Luật Cư trú số 81/2006/QH 11 - Quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169