Bài viết về chủ đề "quy định về giới tính"

QUY ĐỊNH VỀ GIỚI TÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về giới tính
Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP quy định việc xác định lại giới tính đối với người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác.

Chi tiết >>