Bài viết về chủ đề "quy định về đặc xã "

QUY ĐỊNH VỀ ĐẶC XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về đặc xã

 • Các trường hợp không đề nghị đặc xá 2015

  Các trường hợp không đề nghị đặc xá 2015.

  • 20/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định thì Người có đủ điều kiện quy định về đặc xá nhưng không được đề nghị đặc xá nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  Chi tiết
 • Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2015

  Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2015.

  • 18/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Điều kiện được đề nghị xét đặc xá năm 2015 được quy định, hướng dẫn chi tiết gồm các trường hợp được đề nghị đặc xá, trường hợp không được đề nghị đặc xá như sau:

  Chi tiết
 • Hướng dẫn, quy định về đặc xá năm 2015

  Hướng dẫn, quy định về đặc xá năm 2015.

  • 15/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thực hiện Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10/7/2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2015.

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Đặc xá

  Quy định pháp luật về Đặc xá.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vấn đề Đặc xá được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đặc xá và Nghị định 76/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Đặc xá số 07/2007/QH12

  Luật Đặc xá số 07/2007/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 - Quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn