Bài viết về chủ đề "quy định về các công cụ chuyển nhượng "

QUY ĐỊNH VỀ CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về các công cụ chuyển nhượng

 • Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11

  Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 - điều chỉnh các quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×