Bài viết về chủ đề "quy định về bảo lãnh "

QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về bảo lãnh

 • Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài - Nội dung gồm thông tin về bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, nội dung thỏa thuận và phạm vi bảo lãnh, các vấn đề khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy bảo lãnh

  Mẫu giấy bảo lãnh.

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Giấy bảo lãnh bao gồm thông tin của bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh, mục đích bảo lãnh và các nội dung khác, cụ thể như sau

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn