Bài viết về chủ đề "quy định về bán đấu giá tài sản"

QUY ĐỊNH VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về bán đấu giá tài sản
Thông tư 23/2010/TT-BTP Hướng dẫn về bán đấu giá tài sản

Thông tư 23/2010/TT-BTP Hướng dẫn về bán đấu giá tài sản

Đối với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm, yêu cầu người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá từ giá khởi điểm. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau khoảng ba mươi giây. Sau ba lần nhắc lại, nếu không có người trả giá tiếp thì đấu giá viên công bố kết quả.

Chi tiết >>

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất.

Chi tiết >>