Bài viết về chủ đề "quy định về bán đấu giá tài sản"

QUY ĐỊNH VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về bán đấu giá tài sản
Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất.

Chi tiết >>