Bài viết về chủ đề "quy định pháp luật về thuế"

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định pháp luật về thuế
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chi tiết >>

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11

Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập,... Luật này quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Doanh nghiệp cần tìm hiểu vấn đề gì trước khi đặt in hoá đơn

Doanh nghiệp cần tìm hiểu vấn đề gì trước khi đặt in hoá đơn

Hoá đơn là loại chứng từ rất quan trọng để người bán ghi nhận thông tin trong quá trình trao đổi, bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Trước nay, Bộ Tài chính uỷ quyền cho Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in, phát hành để bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng một số loại hoá đơn gồm:

Chi tiết >>

Không hiểu về thuế khó thành triệu phú

Không hiểu về thuế khó thành triệu phú

Rời quân ngũ sau tuổi hai mươi, Jeon Dong Hyu làm công nhật cho các nhà buôn ở chợ Dong Dae Mun và dành dụm được ít tiền. Nay bước vào cuối tuổi 40, Jeon đã là chủ một ngân hàng tư nhân.

Chi tiết >>

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>