Bài viết về chủ đề "quy định pháp luật về thuế "

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định pháp luật về thuế

 • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

  Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.

  Chi tiết
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

  Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập,... Luật này quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Doanh nghiệp cần tìm hiểu vấn đề gì trước khi đặt in hoá đơn

  Doanh nghiệp cần tìm hiểu vấn đề gì trước khi đặt in hoá đơn.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hoá đơn là loại chứng từ rất quan trọng để người bán ghi nhận thông tin trong quá trình trao đổi, bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Trước nay, Bộ Tài chính uỷ quyền cho Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in, phát hành để bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng một số loại hoá đơn gồm:

  Chi tiết
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết