Bài viết về chủ đề "quy định pháp luật về hình phạt"

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH PHẠT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định pháp luật về hình phạt
Hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự

Hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự

Các hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung, nội dung cụ thể của các loại hình phạt được quy định tại Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung ngày 19/06/2009 như sau:

Chi tiết >>