Bài viết về chủ đề "quy định pháp luật về đấu thầu "

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định pháp luật về đấu thầu

 • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 - Quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn