Bài viết về chủ đề "quy định bất cập "

QUY ĐỊNH BẤT CẬP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định bất cập

 • Những bất cập của Luật doanh nghiệp 2005

  Những bất cập của Luật doanh nghiệp 2005.

  • 22/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Những bất cập của Luật doanh nghiệp - Luật Doanh nghiệp được thông qua vào tháng 11-2005 và sẽ có hiệu lực từ tháng 7-2006 là một nỗ lực đáng ghi nhận nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để Việt Nam gia nhập cộng đồng thương mại thế giới.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn