Bài viết về chủ đề "quỹ đất công ích 5%"

QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH 5% - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ đất công ích 5%
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất với diện tích thuộc quỹ đất 5% khi nhà nước thu hồi đất?

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất với diện tích thuộc quỹ đất 5% khi nhà nước thu hồi đất?

Câu hỏi tư vấn: Năm 2002, tôi kí hợp đồng giao khoán đất cá lúa với UBND xã. Tổng diện tích là 10.000m2, trong đó 3000m2 đất nông nghiệp, và còn lại là 7000 đất 5%. Năm 2016, nhà nước tiến hành thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp. Các khoản đền bù về đất NN và xây dựng cơ sở hạ tầng, cây cối đều thỏa đáng, chỉ trừ việc bồi thường chi phí đất 5% còn lại.

Chi tiết >>