Bài viết về chủ đề "quy chế tuyển sinh"

QUY CHẾ TUYỂN SINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy chế tuyển sinh
Chính sách ưu tiên cho công an tại ngũ được cử đi học

Chính sách ưu tiên cho công an tại ngũ được cử đi học

Luật sư tư vấn về các đối tượng 03 và 05 được quy định tại chính sách được ưu tiên quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành ngày 26/02/2015. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài

Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài

Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2013 /TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Chi tiết >>