Bài viết về chủ đề "quy chế tập sự hành nghề luật sư "

QUY CHẾ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy chế tập sự hành nghề luật sư

 • Quy chế tập sự hành nghề luật sư

  Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

  • 02/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tập sự là nhằm rèn luyện, nắm bắt được những điểm cơ bản về kỹ năng hành nghề luật sư, về đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư trong quá trình hành nghề

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn