Bài viết về chủ đề "quy chế lao động "

QUY CHẾ LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy chế lao động

 • Mẫu thỏa ước lao động tập thể

  Mẫu thỏa ước lao động tập thể.

  • 14/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thỏa ước lao động tập thể bao gồm các nội dung về quy chế tổ chức hoạt động, quy chế ban giám đốc, quy chế lao động, tiền lương, vấn đề trợ cấp, bảo hiểm và các quy định khác liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Quy chế tiền lương

  Mẫu Quy chế tiền lương.

  • 26/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu quy chế tiền lương theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các thông tin, nội dung cơ bản như sau để các độc giả có thể tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu Nội quy lao động

  Mẫu Nội quy lao động.

  • 07/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Có phải mọi doanh nghiệp có ký kết hợp đồng với người lao động đều phải đăng ký nội quy lao động hay không? Nội quy lao động cần có những thông tin gì? Quy trình đăng ký nội quy lao động như thế nào? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề này như sau:

  Chi tiết