Bài viết về chủ đề "quy chế hội đồng tư vấn "

QUY CHẾ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy chế hội đồng tư vấn

 • Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

  Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×