Bài viết về chủ đề "quốc tịch nước ngoài"

QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quốc tịch nước ngoài
Con sinh ra có được nhập hai quốc tịch không?

Con sinh ra có được nhập hai quốc tịch không?

Luật sư tư vấn về trường hợp muốn nhập hai quốc tịch cho con.

Chi tiết >>

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở ngoài nước phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền theo quy định; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó cư trú biết việc họ có quốc tịch nước ngoài.

Chi tiết >>

Đăng ký khai sinh cho trẻ em do nữ phạm nhân sinh ra

Đăng ký khai sinh cho trẻ em do nữ phạm nhân sinh ra

Tôi đang phải thi hành án tại trại giam Kế (Bắc Giang). Trong thời gian thi hành án tôi có sinh một bé gái tại trại giam này.

Chi tiết >>