Thu gom rác hẻm có phải công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không?
|

Thu gom rác hẻm có phải công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không?

Trong trường hợp công nhân thu gom rác hẻm, công nhân vận chuyển rác có được công nhận là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật không? Xét về mặt bản chất đây vẫn là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Theo đó, làm thế nào để công nhận đây là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí