Bài viết về chủ đề "quảng cáo gian dối "

QUẢNG CÁO GIAN DỐI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quảng cáo gian dối

 • Tội quảng cáo gian dối

  Tội quảng cáo gian dối.

  • 20/04/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội quảng cáo gian dối được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169