Bài viết về chủ đề "quân nhân chuyển ngành"

QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quân nhân chuyển ngành
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cho quân nhân đã chuyển ngành rồi  về hưu

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cho quân nhân đã chuyển ngành rồi về hưu

Chồng tôi nhập ngũ năm 1977, năm 1990 thù phục viên giữ cấp bậc thượng úy. Năm 1991 tham gia công tác tại UBND xã. Năm 2004 công tác tại UBND huyện. Tới cuối năm 2016 nghỉ hưu theo nghị định 108/NĐ-CP. Hỏi mức bình quân tiền lương để tính lương hưu theo quy định nào?

Chi tiết >>