Bài viết về chủ đề "quản lý xuất nhập cảnh"

QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý xuất nhập cảnh
Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh  theo quy định của Luật THA hình sự

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật THA hình sự

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Chi tiết >>