Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2022
|

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2022

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2021 quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Chi tiết
Rủi ro đầu tư khi không quản lý vốn đầu tư?
|

Rủi ro đầu tư khi không quản lý vốn đầu tư?

Rủi rõ đầu tư khi không quản lý vốn đầu tư hiệu quả thế nào là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều nhà đầu tư. Hiện nay các nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức đầu tư đó là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp để tìm kiếm lợi nhuận. Đối với những nhà đầu tư lớn thì việc tham gia cùng một lúc vào nhiều doanh nghiệp khác nhau đang là xu hướng song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không theo sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169