Bài viết về chủ đề "quản lý về tài nguyên nước "

QUẢN LÝ VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý về tài nguyên nước

 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13

  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn