Bài viết về chủ đề "quản lý thị trường"

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý thị trường
Nghị quyết số 41/NQ-CP về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nghị quyết số 41/NQ-CP về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Chi tiết >>