Vợ, chồng có quyền quản lý tài sản chung khi một người mất?
|

Vợ, chồng có quyền quản lý tài sản chung khi một người mất?

Thưa luật sư cho tôi hỏi về việc quản lý tài sản chung khi một bên vợ hoặc chồng mất như sau: Chồng tôi mất để lại cho mẹ con tôi một số tài sản nhà, đất. Tài sản đó là của chung vợ chồng tôi. Do sợ tôi đi lấy chồng, nên cha mẹ chồng đòi quản lý tài sản của vợ chồng tôi, làm như vậy có đúng pháp luật không? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169