Bài viết về chủ đề "quản lý quỹ đất "

QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý quỹ đất

 • Thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi

  Thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi.

  • 29/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vấn đề thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi được hướng dẫn và quy định cụ thể tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169