Bài viết về chủ đề "quản lý quỹ "

QUẢN LÝ QUỸ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý quỹ

 • Hỏi tư vấn về quản lý thu, chi quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập

  Hỏi tư vấn về quản lý thu, chi quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  • 13/01/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật sư! Tôi hiện là giáo viên của một trường tiểu học ở Vĩnh Long. Nay tôi có một vấn đề chưa hiểu về luật như thế nào, xin Luật sư giải đáp giúp tôi.

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty.

  • 25/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh/cổ phần - Nội dung bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của kế toán trưởng, thời gian thực hiện thi hành quyết định và các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết